Poradnik

Rodzice
  • Zadaniem rodziców jest pomoc dzieciom w jak najlepszym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania, właściwym przeżyciu uroczystości bierzmowania oraz życiu zgodnym z wiarą.
  • Etap bezpośredni przygotowania do bierzmowania powinien uwzględniać spotkania dla rodziców kandydatów do bierzmowania.