Poradnik

Duszpasterze
  • Za przygotowanie kandydatów do bierzmowania oraz organizację odpowiedniej celebracji odpowiada proboszcz parafii.
  • Odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania duszpasterz powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat uczestniczy w przygotowaniu bliższym. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.