POLITYKA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka dotycząca danych osobowych i plików cookies zawiera informacje związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, zapisywaniem przez Wydawnictwo Jedność (zwane dalej „Wydawcą”) na twardych dyskach użytkowników plików cookies oraz ogólnie związane z prawami użytkowników, dzięki którym mogą oni jak w największym stopniu korzystać z naszej Witryny przy jednoczesnym zachowaniu do niej pełnego zaufania.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku użytkownika (w komputerze, na smartfonie) podczas surfowania po Internecie. Pliki te są nieszkodliwe dla urządzenia, nie są ani wirusami, ani programami szpiegującymi.

Gdy użytkownik korzysta z Witryny (www.bierzmowani.pl lub witryn powiązanych), Witryna wysyła do przeglądarki informacje dotyczące przeglądania, które następnie tworzą plik tekstowy. Dane zawarte w plikach cookies są anonimowe. Na naszej Witrynie maksymalny okres ważności plików cookies jest ustawiony na 12 miesięcy.

Do czego służą pliki cookies używane przez Witrynę?

Jeżeli użytkownik zaakceptuje pliki cookies, Witryna może wykorzystać w pełni swoje możliwości techniczne poprzez:

• umożliwienie jak najszybszego pobierania stron z Witryny;

• dostosowanie widoku Witryny do preferencji użytkownika oraz urządzenia wykorzystywanego do przeglądania Witryny (wyświetlacza, systemu operacyjnego itp.).

Ponadto pliki cookies pomagają Wydawcy w tworzeniu statystyk częstotliwości poprzez obliczanie liczby odwiedzonych stron i częstotliwości oraz czasu trwania odwiedzin, a także liczby ponownych odwiedzin Witryny. Informacje te są gromadzone w sposób anonimowy przez pliki cookies Google® Analytics i wykorzystywane przez Wydawcę do ulepszania Witryny.

Możliwości wyboru dotyczące plików cookies

Użytkownik może w każdej chwili zmienić decyzje dotyczące plików cookies. Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, należy skonfigurować przeglądarkę w sposób opisany poniżej. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby pliki cookies były zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, albo tak, aby były odrzucane lub usuwane przez operatora. Przeglądarkę można także skonfigurować tak, aby za każdym razem otrzymywać prośbę o zaakceptowanie lub odrzucenie pliku cookie przed jego zainstalowaniem na urządzeniu końcowym. Więcej informacji można znaleźć poniżej, pod nagłówkiem „Opcje konfiguracyjne w różnych przeglądarkach”. Jeżeli przeglądarka użytkownika została skonfigurowana w taki sposób, aby akceptować pliki cookies, pliki cookies powiązane z Witryną i przeglądanymi treściami mogą być tymczasowo zapisywane w wyznaczonym miejscu na urządzeniu użytkownika. Pliki te będzie mógł odczytywać wyłącznie operator. Jeżeli przeglądarka użytkownika została skonfigurowana w taki sposób, aby odrzucać pliki cookies, niektóre z funkcji Witryny mogą być wyłączone. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za obniżenie jakości naszych usług spowodowane brakiem możliwości instalowania i odczytywania plików cookies.

Opcje konfiguracyjne w różnych przeglądarkach

Każda przeglądarka posiada inny sposób konfigurowania ustawień zarządzania plikami cookies i opcjami wyboru. Opis ustawień przeglądarek można znaleźć w menu pomocy, zawierającym instrukcje zmiany ustawień dla plików cookies.

Dla przeglądarki Internet Explorer™:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Block-or-allow-cookies

lub

1. Wybierz menu „Narzędzia” („Tools”), a następnie „Opcje internetowe” („Internet Options”).

2. Kliknij zakładkę „Prywatność” („Confidentiality”).

3. Wybierz żądany poziom za pomocą kursora lub kliknij przycisk „zaawansowane” („advanced”), aby dostosować ustawienia zarządzania plikami cookie do swoich potrzeb.

Dla przeglądarki Firefox™:

link

lub

1. Wybierz Menu „Narzędzia” („Tools”), następnie „Ustawienia („Settings”), a następnie menu „Opcje” („Options”).

2. Kliknij zakładkę „Prywatność” (Privacy”).

3. W sekcji „Zasady przechowywania” („History”), wybierz opcję „Użyj ustawień historii użytkownika” („Use custom settings for history”).

4. Ustaw tryb zarządzania plików cookies zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dla przeglądarki Safari™:

link

lub

1. W pasku menu wybierz Safari.

2. W rozwiniętym menu wybierz „Ustawienia” („Preferences”).

3. Wybierz ikonę „Bezpieczeństwo” („Security”).

4. Upewnij się, ze w polu „Akceptuj pliki cookies” („Accept cookies”) opcja „Z odwiedzonych witryn” („Only from sites I visit”) została zaznaczona, tym samym zezwalając na instalację plików cookies.

Dla przeglądarki Chrome™:

link

lub

1. Wybierz „Opcje zaawansowane” („Advanced options”) z menu „Opcje” („Options”).

2. Kliknij „Ustawienia treści” („Content settings”) w sekcji „Prywatność” („Privacy”).

3. Przejdź do sekcji „Cookies”.

Dla przeglądarki Opera™:

link

lub

1. Wybierz „Pliki > Ustawienia” („Files > Settings”).

2. „Prywatność” („Privacy”).

Opcje konfiguracyjne dotyczące plików cookies statystycznych

Więcej informacji o plikach cookies Google Analytics oraz sposobach konfigurowania postępowania z takimi plikami cookies można znaleźć pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Więcej informacji

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

DANE OSOBOWE

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wydawnictwo Jedność będące właścicielem domeny internetowej www.bierzmowani.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Jedność – Kościelna osoba prawna, powołana Dekretem biskupa kieleckiego nr OG-2/90, dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II nr 4, 25-025 Kielce; numer telefonu: 41 349 50 00, adres e-mail: jednosc@jednosc.com.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować, pisząc na adres pocztowy: ul. Jana Pawła II nr 4, 25-025 Kielce, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail: jednosc@jednosc.com.pl.

3. Serwis internetowy bierzmowani.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) dla realizacji i utrzymania serwisu internetowego dla społeczności młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Aby skorzystać z niektórych naszych usług, konieczne jest podanie pewnych informacji lub danych umożliwiających identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, adres itp.). Dane osobowe użytkownika są konieczne.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

5. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

6. Wydawnictwo Jedność zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.