Poradnik

Kandydat
 • Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął.
 • Właściwym czasem przyjęcia sakramentu bierzmowania jest najwcześniej klasa VIII.
 • Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien być odpowiednio przygotowany.
 • Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski przygotowanie do bierzmowania jest trzyetapowe. Obejmuje przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.
 • Przygotowanie dalsze dokonuje się w rodzinie, przez udział kandydata w katechezie szkolnej oraz katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i Eucharystii.
 • Przygotowanie bliższe to regularny udział w katechezie szkolnej, uczestnictwo w życiu sakramentalnym zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz nabożeństwach.
 • Przygotowanie bezpośrednie ma charakter duchowy i polega przede wszystkim na systematycznym uczestnictwie kandydata w spotkaniach formacyjnych w parafii.
 • Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli wcześniej przystąpić do sakrament pokuty i pojednania.
 • Właściwym miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
 • Zachęca się, aby kandydat zachował swoje imię chrzcielne, chyba że nie jest ono związane z patronem chrześcijańskim.
 • Przygotowanie do bierzmowania może zakończyć się egzaminem/rozmową dopuszczającą do przyjęcia sakramentu.