Materiały

„Ułożyć życie z Bogiem” to pakiet materiałów przygotowujących młodzież do bierzmowania opracowany przez Wydawnictwo JEDNOŚĆ. Jest to projekt uwzględniający w sposób nowoczesny i ciekawy, zarówno od strony formy, jak i treści, najnowsze wskazania Konferencji Episkopatu Polski. Zawarte w nim materiały formacyjne mają charakter ewangelizacyjny, inicjacyjny i mistagogiczny. Zawierają moduły, które można dowolnie kompletować oraz modyfikować w zależności od miejsca realizacji przygotowań i specyfiki grupy.